Thursday, December 9, 2010

Masalah dan Penyelesaian (7)

Masalah 1:
Simati meninggalkan seorang isteri, ayah dan 1 anak perempuan.

Penyelesaian:
Isteri 1/8, ayah 1/6 + Asobah Binnafsi, anak perempuan ½.

Asal masalah ialah 24 isteri 3, ayah 4, anak perempuan 12, baki 5 untuk ayah.

Masalah 2:
Simati meninggalkan seorang isteri, 1 anak perempuan, 1 adik beradik lelaki seibu sebapa

Penyelasaian:
Isteri 1/8, anak perempuan ½, adik beradik lelaki seibu sebapa Asobah binnafsi.

Asal masalah ialah 8, isteri 1, anak perempuan 4, baki 3 untuk adik beradik lelaki seibu sebapa.

Ulasan:
Keadaan yang sama seperti di atas sekiranya di tempat adik beradik lelaki seibu sebapa itu ialah (mengikut turutan):
adik beradik lelaki sebapa
anak saudara lelaki dari adik beradik lelaki seibu sebapa.
anak saudara lelaki dari adik beradik lelaki sebapa
cucu saudara dari no 3, no 4 dan seterusnya.
bapa saudara seibu sebapa
bapa saudara sebapa
sepupu lelaki dari bapa saudara seibu sebapa
sepupu lelaki dari bapa saudara sebapa
anak sepupu lelaki dari no 7, no 8 dan seterusnya.

Masalah 3:
Simati meninggalkan seorang suami, anak perempuan dan cucu lelaki.

Penyelesaian:
Suami ¼, anak perempuan ½, cucu lelaki dari anak lelaki Asobah binnafsi.

Asal masalah ialah 4, suami 1, anak perempuan 2, baki 1 untuk cucu lelaki.

Masalah 4:
Simati meninggalkan seorang suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak lelaki.

Penyelesaian:
Suami ¼, anak perempuan ½, cucu perempuan 1/6.

Asal masalah 12, suami 3, anak perempuan 6, cucu perempuan 2, baki 1 kepada waris yang mendapat Asobah.

Tambahan:
jika bersama waris-waris di atas itu ialah:
1. cicit lelaki dari cucu lelaki = asobah binnafsi
2. adik beradik lelaki dll = asobah binnafsi
3. adik beradik perempuan = asobah maalghoiri
4. cicit perempuan dari cucu lelaki = terhalang
5. adik beradik seibu = terhalang

Masalah 5:
Simati meninggalkan isteri, 2 anak perempuan, cucu perempuan, adik beradik perempuan seibu sebapa.

Penyelesaian:
Isteri 1/8, 2 anak perempuan 2/3, cucu perempuan terhalang, adik beradik perempuan Asobah maalghoiri.

Asal masalah 24, isteri 3, 2 anak perempuan 16, baki 5 untuk adik beradik perempuan.

Masalah 6:
Simati meninggalkan isteri, 1 anak perempuan, adik beradik perempuan seibu sebapa, adik beradik lelaki sebapa.

Penyelesaian:
Isteri 1/8, anak perempuan ½, adik beradik perempuan asobah maalghoiri, adik beradik lelaki terhalang.

Asal masalah 8, isteri 1, anak perempuan 4, baki 3 untuk adik beradik perempuan.

Ulasan:
Sekiranya ditempat adik beradik perempuan itu ialah adik beradik perempuan sebapa, maka dia akan mewarisi Asobah Bilghoiri dengan adik beradik lelaki sebapa.

No comments:

Post a Comment