Wednesday, December 8, 2010

Masalah dan Penyelesaian (2)

Masalah 1:
Simati meninggalkan seorang ayah, ibu, isteri, 1 anak lelaki dan 1 anak perempuan.

Penyelesaian:
Ayah 1/6, ibu 1/6, isteri 1/8, anak lelaki dan anak perempuan Asobah Bilghoiri (2 bhg utk lelaki dan 1 bhg utk perempuan).

Asal masalah ialah 24, ayah 4, ibu 4, isteri 3, jumlah 11, baki 13 untuk anak lelaki dan perempuan. Oleh kerana baki 13 tidak boleh dibahagikan dengan 3 bhg anak lelaki dan perempuan (2 + 1), maka asal masalah 24 didarab dengan 3 = 72.

Maka ayah 12, ibu 12, isteri 9, jumlah 33, baki 39 untuk anak lelaki dan perempuan iaitu 26 untuk lelaki, 13 untuk perempuan.

Sebarang harta perlu dibahagikan dengan asal masalah yang terakhir iaitu 72. Contoh RM36,000 bahagi 72. Setiap bahagian adalah 500. Maka ayah 12 x 500 = RM6000, ibu 12 x 500 = RM6000, isteri 9 x 500 = 4500, anak lelaki 26 x 500 = RM13,000 dan anak perempuan 13 x 500 = RM6500.

No comments:

Post a Comment