Thursday, December 9, 2010

Masalah dan Penyelesaian (6)

Masalah 1:
Simati meninggalkan seorang isteri, ayah dan ibu.

Penyelesaian:
Ini adalah masalah Umariyah. Maka isteri 1/4, ibu 1/3 baki, ayah Asobah Binnafsi.

Asal masalah ialah 4 (iaitu daripada 1/4 isteri), isteri 1, baki 3. Untuk ibu 1 dan baki 2 untuk ayah.

Jika mengikut kaedah asal iaitu isteri 1/4, ibu 1/3 dan ayah Asobah binnafsi, maka asal masalah 12. Isteri 3, ibu 4 dan baki 5 untuk ayah. Nisbah bahagian ibu dengan ayah adalah terlalu dekat. Sedangkan sepatutnya ayah lebih daripada ibu kerana simati tiada anak. Maka Saidina Umar al-Khattab memutuskan (ijtihad) dengan penyelesaian yang pertama tadi, iaitu ayah mendapat 2 kali ganda daripada ibu.

Masalah 2:
Simati meninggalkan suami, ayah dan ibu.

Penyelesaian:
Ini juga adalah masalah Umariyah. Maka suami 1/2, ibu 1/3 baki, ayah Asobah Binnafsi.

Asal masalah ialah 2 (iaitu daripada 1/2 isteri), suami 1, baki 2. Perlu di darabkan dengan 3 (darpada 1/3 baki ibu). Asal masalah baru ialah 6. Suami 3, ibu 1 dan ayah 2.

Jika mengikut kaedah asal iaitu suami 1/2, ibu 1/3 dan ayah Asobah binnafsi, maka asal masalah 6. Suami 3, ibu 2 dan baki 1 untuk ayah. Bahagian ayah adalah kurang daripada ibu, maka menyalahi kaedah asal bahawa ayah lebih daripada ibu kerana simati tiada anak. Maka Saidina Umar al-Khattab memutuskan (ijtihad) dengan penyelesaian yang pertama tadi, iaitu ayah mendapat 2 kali ganda daripada ibu.

No comments:

Post a Comment