Sunday, December 5, 2010

Mari Mengenal Ilmu Faraidh (1)

Firman Allah dalam Surah An-Nisaa’ ayat 11, yang bermaksud:
“…Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antaranya yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu. (Pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah) ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Sabda Rasulullah SAW, yang bermaksud:
“Pelajarilah Ilmu Faraid dan ajarkannya kepada orang lain. Kerana aku akan dicabut (nyawa) dan ilmu tersebut juga akan dicabut oleh Allah. Lalu akan timbullah fitnah harta sehingga nanti akan ada dua orang berselisih tentang pembahagian harta pusaka dan mereka tidak tahu siapakah yang akan dapat menyelesaikan masalah mereka”
- Riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ibn Mas’ud

“Pelajarilah ilmu Faraid dan ajarkannya kepada orang lain. Kerana sesungguhnya ia adalah sebahagian dari ilmu yang banyak. Tapi malangnya ia adalah ilmu yang dilupakan dan ia ialah ilmu yang mula-mula akan dicabut dari umatku”.
-Riwayat Al–Hakim, Baihaqi dan Abu Hurairah.

No comments:

Post a Comment