Thursday, December 9, 2010

Masalah dan Penyelesaian (5)

Masalah 1:
Simati meninggalkan seorang isteri, 2 anak lelaki dan 3 anak perempuan.

Penyelesaian:
Isteri 1/8, anak lelaki dan anak perempuan Asobah Bilghoiri (4 bhg utk lelaki dan 3 bhg utk perempuan).

Asal masalah ialah 8, isteri 1, jumlah 1, baki 7 untuk anak lelaki dan perempuan.

Oleh kerana baki 7 boleh dibahagikan dengan 7 bhg anak lelaki dan perempuan (4 + 3), maka masalah boleh diselesaikan tanpa perlu asal masalah baru. Maka isteri 1, 4 untuk anak lelaki dan 3 untuk anak perempuan, jumlah 8.

Sebarang harta perlu dibahagikan dengan asal masalah iaitu 8. Contoh RM36,000 bahagi 8. Setiap bahagian adalah 4500. Maka isteri 1 x 4500 = 4500, anak lelaki 4 x 4500 = RM18,000 (seorang dapat RM9,000) dan anak perempuan 3 x 4500 = RM13,500 (seorang dapat RM4,500).

No comments:

Post a Comment