Monday, December 6, 2010

Mari Mengenal Ilmu Faraidh (7)

BAHAGIAN WARIS-WARIS UTAMA

Suami
1- ½ jika simati tiada anak.
2- ¼ jika simati ada anak.

Isteri
1- ¼ jika simati tiada anak.
2- 1/8 jika simati ada anak.

Ayah
1- 1/6 jika simati ada anak.
2- Asobah (baki harta) jika simati tiada anak.

Emak
1- 1/6 jika simati ada anak atau adik beradik (2 dan lebih)
2- 1/3 jika simati tiada anak atau tiada adik beradik (2 dan lebih)

Anak lelaki
1- Asobah jika simati tiada anak perempuan.
2- 2 bahagian jika simati ada anak perempuan.

Anak perempuan
1- ½ jika seorang dan simati tiada anak lelaki.
2- 2/3 jika 2 orang atau lebih dan simati tiada anak lelaki.
3- 1 bahagian jika simati ada anak lelaki.

Cucu lelaki (dari anak lelaki sahaja)
1- Asobah jika simati tiada cucu perempuan dan tiada anak lelaki.
2- 2 bahagian jika simati ada cucu perempuan dan tiada anak lelaki.
3- Terhalang dengan anak lelaki.

Cucu perempuan (dari anak lelaki sahaja)
1- ½ jika seorang dan siamti tiada cucu lelaki dan anak lelaki.
2- 2/3 jika 2 orang atau lebih dan simati tiada cucu lelaki dan anak lelaki.
3- 1/6 jika simati ada seorang anak perempuan sahaja dan tiada cucu lelaki dan anak lelaki.
4- 1 bahagian jika simati ada cucu lelaki dan tiada anak lelaki.
5- Terhalang dengan anak lelaki dan 2 orang atau lebih anak perempuan.

Adik Beradik lelaki seibu sebapa
1- Asobah jika simati tiada adik beradik perempuan seibu sebapa dan tiada ayah dan anak lelaki.
2- 2 bahagian jika simati ada adik beradik seibu perempuan seibu sebapa dan tiada ayah dan anak lelaki.
3- Terhalang dengan ayah dan anak lelaki.

Adik beradik perempuan seibu sebapa
1- ½ jika seorang dan simati tiada adik beradik lelaki seibu sebapa, tiada ayah dan anak lelaki.
2- 2/3 jika 2 orang atau lebih dan simati tiada adik beradik lelaki seibu sebapa, tiada ayah dan anak lelaki.
3- 1 bahagian jika simati ada adik beradik lelaki seibu sebapa dan tiada ayah dan anak lelaki.
4- Asobah Maal Ghoiri jika simati ada anak perempuan sahaja dan tiada adik beradik lelaki seibu sebapa, tiada ayah dan anak lelaki.
5- Terhalang dengan ayah dan anak lelaki.

Adik beradik lelaki sebapa.
1- Asobah jika simati tiada adik beradik perempuan sebapa dan tiada adik beradik lelaki seibu sebapa, tiada ayah dan anak lelaki.
2- 2 bahagian jika simati ada adik beradik perempuan sebapa dan tiada adik beradik lelaki seibu sebapa, tiada ayah dan anak lelaki.
3- Terhalang dengan ayah, anak lelaki dan adik beradik lelaki seibu sebapa.

Adik beradik perempuan sebapa
1- ½ jika seorang dan simati tiada adik beradik lelaki sebapa, tiada adik beradik lelaki dan perempuan seibu sebapa, tiada ayah dan tiada anak lelaki.
2- 2/3 jika 2 orang atau lebih dan simati tiada adik beradik lelaki sebapa, tiada adik beradik lelaki dan perempuan seibu sebapa, tiada ayah dan tiada anak lelaki.
3- 1/6 jika simati ada seorang adik beradik perempuan seibu sebapa dan tiada adik beradik lelaki sebapa, tiada adik beradik lelaki seibu sebapa, tiada ayah dan tiada anak lelaki.
4- Asobah Bil Ghoiri iaitu 1 bahagian jika simati ada adik beradik lelaki sebapa.
5- Asobah Maal Ghoiri jika simati ada anak perempuan sahaja dan tiada adik beradik lelaki sebapa, tiada adik beradik lelaki dan perempuan seibu sebapa, tiada ayah dan tiada anak lelaki.
6- Terhalang dengan ayah, anak lelaki, adik beradik lelaki seibu sebapa, 2 orang adik beradik perempuan seibu sebapa dan adik beradik perempuan seibu sebapa yang menerima Asobah Maal Ghoiri.

Adik beradik seibu (lelaki dan perempuan)
1- 1/6 jika seorang dan simati tiada ayah dan anak (samada lelaki atau perempuan)
2- 1/3 jika 2 orang atau lebih dan simati tiada ayah dan anak (samada lelaki atau perempuan)
3- Terhalang dengan ayah, datuk dan anak (samada lelaki atau perempuan)

Anak saudara lelaki (dari adik beradik lelaki seibu sabapa)
1- Asobah Binnafsi jika simati tiada anak lelaki, ayah, adik beradik lelaki seibu sebapa dan adik beradik lelaki sebapa.
2- Terhalang dengan anak lelaki, ayah, adik beradik lelaki seibu sebapa dan adik beradik lelaki sebapa.

Anak saudara lelaki (dari adik beradik lelaki sabapa)
1- Asobah Binnafsi jika simati tiada anak lelaki, ayah, adik beradik lelaki seibu sebapa, adik beradik lelaki sebapa dan anak saudara dari adik beradik lelaki seibu sebapa.
2- Terhalang dengan anak lelaki, ayah, adik beradik lelaki seibu sebapa, adik beradik lelaki sebapa dan anak saudara dari adik beradik lelaki seibu sebapa.

Bapa saudara seibu sebapa
1- Asobah Binnafsi jika simati tiada anak lelaki, ayah, adik beradik lelaki seibu sebapa, adik beradik lelaki sebapa, anak saudara dari adik beradik lelaki seibu sebapa dan anak saudara dari adik beradik lelaki sebapa.
2- Terhalang dengan anak lelaki, ayah, adik beradik lelaki seibu sebapa, adik beradik lelaki sebapa, anak saudara dari adik beradik lelaki seibu sebapa dan anak saudara dari adik beradik lelaki sebapa.

Bapa saudara sebapa
1- Asobah Binnafsi jika simati tiada anak lelaki, ayah, adik beradik lelaki seibu sebapa, adik beradik lelaki sebapa, anak saudara dari adik beradik lelaki seibu sebapa, anak saudara dari adik beradik lelaki sebapa dan bapa saudara seibu sebapa.
2- Terhalang dengan anak lelaki, ayah, adik beradik lelaki seibu sebapa, adik beradik lelaki sebapa, anak saudara dari adik beradik lelaki seibu sebapa, anak saudara dari adik beradik lelaki sebapa dan bapa saudara seibu sebapa.

Sepupu lelaki (dari bapa saudara seibu sebapa)
1- Asobah Binnafsi jika simati tiada anak lelaki, ayah, adik beradik lelaki seibu sebapa, adik beradik lelaki sebapa, anak saudara dari adik beradik lelaki seibu sebapa, anak saudara dari adik beradik lelaki sebapa, bapa saudara seibu sebapa dan bapa saudara sebapa.
2- Terhalang dengan anak lelaki, ayah, adik beradik lelaki seibu sebapa, adik beradik lelaki sebapa, anak saudara dari adik beradik lelaki seibu sebapa, anak saudara dari adik beradik lelaki sebapa, bapa saudara seibu sebapa dan bapa saudara sebapa.

Sepupu lelaki (dari bapa saudara sebapa)
1- Asobah Binnafsi jika simati tiada anak lelaki, ayah, adik beradik lelaki seibu sebapa, adik beradik lelaki sebapa, anak saudara dari adik beradik lelaki seibu sebapa, anak saudara dari adik beradik lelaki sebapa, bapa saudara seibu sebapa, bapa saudara sebapa dan sepupu lelaki dari bapa saudara seibu sebapa.
2- Terhalang dengan anak lelaki, ayah, adik beradik lelaki seibu sebapa, adik beradik lelaki sebapa, anak saudara dari adik beradik lelaki seibu sebapa, anak saudara dari adik beradik lelaki sebapa, bapa saudara seibu sebapa, bapa saudara sebapa dan sepupu lelaki dari bapa saudara seibu sebapa.

Jika tiada waris-waris seperti di atas, barulah harta pusaka akan diwarisi oleh Baitulmal.

No comments:

Post a Comment