Monday, December 6, 2010

Mari Mengenal Ilmu Faraidh (5)

JENIS-JENIS FURUDH
1. ½, ¼, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3 (dari al-Quran)
2. 1/3 daripada baki (ijtihad)

JUMLAH ASHABUL FURUD
1. Suami
2. Bapa
3. Datuk
4. Adik beradik lelaki seibu
5. Anak perempuan
6. Cucu perempuan (dari anak lelaki sahaja)
7. Ibu
8. Nenek
9. Adik beradik perempuan seibu sebapa
10. Adik beradik perempuan sebapa
11. Adik beradik perempuan seibu
12. Isteri

WARIS MENGIKUT FURUDH

Satu per Dua (½)
1. Anak Perempuan jika seorang dan simati tiada anak lelaki.
2. Cucu Perempuan jika seorang dan simati tiada anak lelaki dan anak perempuan.
3. Adik beradik perempuan seibu sebapa jika seorang dan simati tiada anak lelaki, anak perempuan dan tiada ayah.
4. Adik beradik perempuan sebapa jika seorang, simati tiada anak lelaki, tiada anak perempuan, tiada ayah dan tiada adik beradik seibu sebapa.
5. Suami jika simati tiada anak

Satu per Empat (¼)
1. Suami jika simati ada anak.
2. Isteri jika simati tiada anak.

Satu per Lapan (1/8)
1. Isteri jika simati ada anak.

Satu per Tiga (1/3)
1. Emak jika simati tiada anak atau tiada 2 orang adik beradik atau lebih.
2. Adik beradik seibu (lelaki/perempuan) jika 2 orang atau lebih.

Dua per Tiga (2/3)
1. Anak perempuan jika 2 orang atau lebih dan simati tiada anak lelaki.
2. Cucu perempuan jika 2 orang atau lebih dan simati tiada anak lelaki dan anak perempuan.
3. Adik beradik perempuan seibu sebapa jika 2 orang atau lebih dan simati tiada anak lelaki, tiada anak perempuan, tiada ayah dan tiada adik beradik lelaki seibu sebapa.
4. Adik beradik perempuan sebapa jika 2 orang atau lebih dan simati tiada anak lelaki, tiada anak perempuan, tiada ayah dan tiada adik beradik lelaki dan perempuan seibu sebapa.

Satu per Enam (1/6)
1. Ayah jika simati ada anak.
2. Emak jika simati ada anak.
3. Datuk jika simati tiada ayah anak dan ada anak.
4. Nenek jika simati tiada emak dan ada anak.
5. Adik beradik seibu jika seorang sahaja.
6. Cucu perempuan (dari anak lelaki) jika simati ada seorang anak perempuan sahaja dan tiada anak lelaki.
7. Adik beradik perempuan sebapa jika simati ada seorang adik beradik perempuan seibu sebapa, tiada ayah, tiada anak lelaki, tiada anak perempuan, tiada adik beradik lelaki seibu sebapa dan tiada adib beradik lelaki sebapa.

Satu per Tiga (daripada baki)
1. Ibu jika simati ada suami dan ayah.
2. Ibu jika simati ada isteri dan ayah.

Tambahan:
2 masalah di atas adalah ijtihad Saidina Umar al-Khattab yang disepakati para sahabat. Hukum asal ialah ibu mendapat 1/3 daripada semua harta. Tetapi bahagian ayah menjadi kurang daripada bahagian ibu. Maka Saidina Umar memutuskan bahawa bahagian ibu ialah 1/3 daripada baki (iaitu selepas suami atau isteri mendapat bahagian) dan bakinya adalah bahagian ayah.

No comments:

Post a Comment