Thursday, December 9, 2010

Masalah dan Penyelesaian (7)

Masalah 1:
Simati meninggalkan seorang isteri, ayah dan 1 anak perempuan.

Penyelesaian:
Isteri 1/8, ayah 1/6 + Asobah Binnafsi, anak perempuan ½.

Asal masalah ialah 24 isteri 3, ayah 4, anak perempuan 12, baki 5 untuk ayah.

Masalah 2:
Simati meninggalkan seorang isteri, 1 anak perempuan, 1 adik beradik lelaki seibu sebapa

Penyelasaian:
Isteri 1/8, anak perempuan ½, adik beradik lelaki seibu sebapa Asobah binnafsi.

Asal masalah ialah 8, isteri 1, anak perempuan 4, baki 3 untuk adik beradik lelaki seibu sebapa.

Ulasan:
Keadaan yang sama seperti di atas sekiranya di tempat adik beradik lelaki seibu sebapa itu ialah (mengikut turutan):
adik beradik lelaki sebapa
anak saudara lelaki dari adik beradik lelaki seibu sebapa.
anak saudara lelaki dari adik beradik lelaki sebapa
cucu saudara dari no 3, no 4 dan seterusnya.
bapa saudara seibu sebapa
bapa saudara sebapa
sepupu lelaki dari bapa saudara seibu sebapa
sepupu lelaki dari bapa saudara sebapa
anak sepupu lelaki dari no 7, no 8 dan seterusnya.

Masalah 3:
Simati meninggalkan seorang suami, anak perempuan dan cucu lelaki.

Penyelesaian:
Suami ¼, anak perempuan ½, cucu lelaki dari anak lelaki Asobah binnafsi.

Asal masalah ialah 4, suami 1, anak perempuan 2, baki 1 untuk cucu lelaki.

Masalah 4:
Simati meninggalkan seorang suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak lelaki.

Penyelesaian:
Suami ¼, anak perempuan ½, cucu perempuan 1/6.

Asal masalah 12, suami 3, anak perempuan 6, cucu perempuan 2, baki 1 kepada waris yang mendapat Asobah.

Tambahan:
jika bersama waris-waris di atas itu ialah:
1. cicit lelaki dari cucu lelaki = asobah binnafsi
2. adik beradik lelaki dll = asobah binnafsi
3. adik beradik perempuan = asobah maalghoiri
4. cicit perempuan dari cucu lelaki = terhalang
5. adik beradik seibu = terhalang

Masalah 5:
Simati meninggalkan isteri, 2 anak perempuan, cucu perempuan, adik beradik perempuan seibu sebapa.

Penyelesaian:
Isteri 1/8, 2 anak perempuan 2/3, cucu perempuan terhalang, adik beradik perempuan Asobah maalghoiri.

Asal masalah 24, isteri 3, 2 anak perempuan 16, baki 5 untuk adik beradik perempuan.

Masalah 6:
Simati meninggalkan isteri, 1 anak perempuan, adik beradik perempuan seibu sebapa, adik beradik lelaki sebapa.

Penyelesaian:
Isteri 1/8, anak perempuan ½, adik beradik perempuan asobah maalghoiri, adik beradik lelaki terhalang.

Asal masalah 8, isteri 1, anak perempuan 4, baki 3 untuk adik beradik perempuan.

Ulasan:
Sekiranya ditempat adik beradik perempuan itu ialah adik beradik perempuan sebapa, maka dia akan mewarisi Asobah Bilghoiri dengan adik beradik lelaki sebapa.

Masalah dan Penyelesaian (6)

Masalah 1:
Simati meninggalkan seorang isteri, ayah dan ibu.

Penyelesaian:
Ini adalah masalah Umariyah. Maka isteri 1/4, ibu 1/3 baki, ayah Asobah Binnafsi.

Asal masalah ialah 4 (iaitu daripada 1/4 isteri), isteri 1, baki 3. Untuk ibu 1 dan baki 2 untuk ayah.

Jika mengikut kaedah asal iaitu isteri 1/4, ibu 1/3 dan ayah Asobah binnafsi, maka asal masalah 12. Isteri 3, ibu 4 dan baki 5 untuk ayah. Nisbah bahagian ibu dengan ayah adalah terlalu dekat. Sedangkan sepatutnya ayah lebih daripada ibu kerana simati tiada anak. Maka Saidina Umar al-Khattab memutuskan (ijtihad) dengan penyelesaian yang pertama tadi, iaitu ayah mendapat 2 kali ganda daripada ibu.

Masalah 2:
Simati meninggalkan suami, ayah dan ibu.

Penyelesaian:
Ini juga adalah masalah Umariyah. Maka suami 1/2, ibu 1/3 baki, ayah Asobah Binnafsi.

Asal masalah ialah 2 (iaitu daripada 1/2 isteri), suami 1, baki 2. Perlu di darabkan dengan 3 (darpada 1/3 baki ibu). Asal masalah baru ialah 6. Suami 3, ibu 1 dan ayah 2.

Jika mengikut kaedah asal iaitu suami 1/2, ibu 1/3 dan ayah Asobah binnafsi, maka asal masalah 6. Suami 3, ibu 2 dan baki 1 untuk ayah. Bahagian ayah adalah kurang daripada ibu, maka menyalahi kaedah asal bahawa ayah lebih daripada ibu kerana simati tiada anak. Maka Saidina Umar al-Khattab memutuskan (ijtihad) dengan penyelesaian yang pertama tadi, iaitu ayah mendapat 2 kali ganda daripada ibu.

Masalah dan Penyelesaian (5)

Masalah 1:
Simati meninggalkan seorang isteri, 2 anak lelaki dan 3 anak perempuan.

Penyelesaian:
Isteri 1/8, anak lelaki dan anak perempuan Asobah Bilghoiri (4 bhg utk lelaki dan 3 bhg utk perempuan).

Asal masalah ialah 8, isteri 1, jumlah 1, baki 7 untuk anak lelaki dan perempuan.

Oleh kerana baki 7 boleh dibahagikan dengan 7 bhg anak lelaki dan perempuan (4 + 3), maka masalah boleh diselesaikan tanpa perlu asal masalah baru. Maka isteri 1, 4 untuk anak lelaki dan 3 untuk anak perempuan, jumlah 8.

Sebarang harta perlu dibahagikan dengan asal masalah iaitu 8. Contoh RM36,000 bahagi 8. Setiap bahagian adalah 4500. Maka isteri 1 x 4500 = 4500, anak lelaki 4 x 4500 = RM18,000 (seorang dapat RM9,000) dan anak perempuan 3 x 4500 = RM13,500 (seorang dapat RM4,500).

Wednesday, December 8, 2010

Masalah dan Penyelesaian (4)

Masalah 1:
Simati meninggalkan seorang ayah, isteri, 1 anak lelaki dan 1 anak perempuan.

Penyelesaian:
Ayah 1/6, isteri 1/8, anak lelaki dan anak perempuan Asobah Bilghoiri (2 bhg utk lelaki dan 1 bhg utk perempuan).

Asal masalah ialah 24, ayah 4, isteri 3, jumlah 7, baki 17 untuk anak lelaki dan perempuan.

Oleh kerana baki 17 tidak boleh dibahagikan dengan 3 bhg anak lelaki dan perempuan (2 + 1), maka asal masalah 24 didarab dengan 3 = 72. Maka ayah 12, isteri 9, jumlah 21, baki 51 untuk anak lelaki dan perempuan iaitu 34 untuk lelaki, 17 untuk perempuan.

Sebarang harta perlu dibahagikan dengan asal masalah yang terakhir iaitu 72. Contoh RM36,000 bahagi 72. Setiap bahagian adalah 500. Maka ayah 12 x 500 = RM6000, isteri 9 x 500 = 4500, anak lelaki 34 x 500 = RM17,000 dan anak perempuan 17 x 500 = RM8500.

Masalah dan Penyelesaian (3)

Masalah 1:
Simati meninggalkan seorang ayah, ibu, isteri, 2 anak lelaki dan 2 anak perempuan.

Penyelesaian:
Ayah 1/6, ibu 1/6, isteri 1/8, 2 anak lelaki dan 2 anak perempuan Asobah Bilghoiri (4 bhg utk lelaki dan 2 bhg utk perempuan).

Asal masalah ialah 24, ayah 4, ibu 4, isteri 3, jumlah 11, baki 13 untuk anak lelaki dan perempuan.

Oleh kerana baki 13 tidak boleh dibahagikan dengan 6 bhg anak lelaki dan perempuan (4 + 2), maka asal masalah 24 didarab dengan 6 = 144. Maka ayah 24, ibu 24, isteri 18, jumlah 66, baki 78 untuk anak lelaki dan perempuan iaitu 26 untuk 1 anak lelaki, 13 untuk 1 anak perempuan.

Sebarang harta perlu dibahagikan dengan asal masalah yang terakhir iaitu 144. Contoh RM36,000 bahagi 144. Setiap bahagian adalah 250. Maka ayah 24 x 250 = RM6000, ibu 24 x 250 = RM6000, isteri 18 x 250 = 4500, anak lelaki 26 x 250 = RM6,500 dan anak perempuan 13 x 250 = RM3250.

Masalah dan Penyelesaian (2)

Masalah 1:
Simati meninggalkan seorang ayah, ibu, isteri, 1 anak lelaki dan 1 anak perempuan.

Penyelesaian:
Ayah 1/6, ibu 1/6, isteri 1/8, anak lelaki dan anak perempuan Asobah Bilghoiri (2 bhg utk lelaki dan 1 bhg utk perempuan).

Asal masalah ialah 24, ayah 4, ibu 4, isteri 3, jumlah 11, baki 13 untuk anak lelaki dan perempuan. Oleh kerana baki 13 tidak boleh dibahagikan dengan 3 bhg anak lelaki dan perempuan (2 + 1), maka asal masalah 24 didarab dengan 3 = 72.

Maka ayah 12, ibu 12, isteri 9, jumlah 33, baki 39 untuk anak lelaki dan perempuan iaitu 26 untuk lelaki, 13 untuk perempuan.

Sebarang harta perlu dibahagikan dengan asal masalah yang terakhir iaitu 72. Contoh RM36,000 bahagi 72. Setiap bahagian adalah 500. Maka ayah 12 x 500 = RM6000, ibu 12 x 500 = RM6000, isteri 9 x 500 = 4500, anak lelaki 26 x 500 = RM13,000 dan anak perempuan 13 x 500 = RM6500.

Masalah dan Penyelesaian (1)

Sebelum kita mempelajari masalah Faraidh dan bagaimana cara penyelesaiannya, marilah kita belajar kaedah-kaedah yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah.

1. Kita perlu tahu waris-waris yang berhak, yang tidak berhak dan yang terhalang.
2. Kita perlu tahu bahagian yang diterima oleh waris samada furudh atau asobah.
3. Kita perlu mencari "asal masalah" iaitu satu angka yang didapati dari hasil darab pembawah bagi setiap furudh dengan mengguna pakai kaedah gabungan sepunya terkecil (gstk). Contoh: jika furudhnya ialah 1/2, 1/3 dan 1/4 maka asal masalah ialah 12.
4. Kemudian barulah dibahagikan bahagian setiap waris daripada asal masalah tadi.

Ini adalah asas utama penyelesaian masalah. Tetapi masalah kadang-kadang menjadi lebih rumit jika sekiranya bilangan setiap waris yang berhak adalah ramai. Maka perlu kepada mempelajari kaedah-kaedah Tashih Masalah yang memerlukan kepada mengenali Tamathul, Tabayun, Tadakhul dan Tawafuq.