Monday, December 6, 2010

Mari Mengenal Ilmu Faraidh (4)

WARIS-WARIS DARI KALANGAN LELAKI
1. Anak lelaki
2. Cucu lelaki ke bawah (dari anak lelaki sahaja)
3. Bapa
4. Datuk ke atas
5. Adik beradik lelaki seibu sebapa
6. Adik beradik lelaki sebapa
7. adik beradik lelaki seibu
8. Anak saudara lelaki (dari saudara lelaki seibu sebapa)
9. Anak saudara lelaki (dari saudara lelaki sebapa)
10. Bapa saudara seibu sebapa
11. Bapa saudara sebapa
12. Sepupu lelaki (dari bapa saudara seibu sebapa)
13. Sepupu lelaki (dari bapa saudara sebapa)
14. Suami

WARIS-WARIS DARI KALANGAN PEREMPUAN
1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan ke bawah (dari anak lelaki sahaja)
3. Ibu
4. Nenek (sebelah emak/sebelah ayah)
5. Adik beradik perempuan seibu sebapa
6. Adik beradik perepmpuan sebapa
7. Adik beradik perempuan seibu
8. Isteri

Perhatian:
Jika berhimpun semua waris lelaki, maka yang akan mewarisi ialah:
1. Anak lelaki
2. Bapa
3. Suami

Dan jika berhimpun semua waris perempuan, maka yang akan mewarisi:
1. Anak perempuan.
2. Cucu perempuan (dalam sesetengah keadaan sahaja)
3. Ibu.
4. Adik beradik perempuan seibu sebapa (dalam sesetengah keadaan sahaja)
5. Isteri

Dan jika berhimpun semua waris lelaki dan perempuan, yang akan mewarisi ialah:
1. Anak lelaki
2. Anak perempuan
3. Bapa
4. Ibu
5. Suami/Isteri

Manakala waris-waris yang lain adalah terhijab dengan mereka

CARA-CARA PEWARISAN
1. Pewarisan dengan furudh iaitu bahagian yang telah ditetapkan dalam al-Quran. Waris yang mewarisi cara ini dipanggil Ashabul Furud

2. Pewarisan dengan Ta’sib (Asobah). Iaitu mewarisi baki selepas ditolak bahagian Ashabul Furud atau mewarisi semua harta jika tiada Ashabul Furud.

MEWARISI FURUD SAHAJA
1. Ibu
2. Adik beradik lelaki seibu
3. Adik beradik perempuan seibu
4. Nenek
5. Suami
6. Isteri

MEWARISI ASOBAH SAHAJA
1. Anak lelaki.
2. Cucu lelaki dan ke bawah (dari anak lelaki sahaja)
3. Adik beradik lelaki seibu sebapa
4. Anak saudara lelaki dan ke bawah (dari adik beradik lelaki seibu sebapa sahaja)
5. Adik beradik lelaki sebapa
6. Anak saudara lelaki dan ke bawah (dari adik beradik lelaki sebapa sahaja)
7. Bapa saudara seibu sebapa
8. Sepupu lelaki dan ke bawah (dari bapa saudara seibu sebapa)
9. Bapa saudara sebapa
10. Sepupu lelaki dan ke bawah (dari bapa saudara sebapa sahaja)

MEWARISI FURUD ATAU ASOBAH ATAU KEDUA-DUANYA
1. Bapa
2. Datuk

MEWARISI FURUD ATAU ASOBAH (SECARA BERASINGAN)
1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan (dari anak lelaki sahaja)
3. Adik beradik perempuan seibu sebapa
4. Adik beradik perempuan sebapa

No comments:

Post a Comment