Wednesday, December 8, 2010

Masalah dan Penyelesaian (1)

Sebelum kita mempelajari masalah Faraidh dan bagaimana cara penyelesaiannya, marilah kita belajar kaedah-kaedah yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah.

1. Kita perlu tahu waris-waris yang berhak, yang tidak berhak dan yang terhalang.
2. Kita perlu tahu bahagian yang diterima oleh waris samada furudh atau asobah.
3. Kita perlu mencari "asal masalah" iaitu satu angka yang didapati dari hasil darab pembawah bagi setiap furudh dengan mengguna pakai kaedah gabungan sepunya terkecil (gstk). Contoh: jika furudhnya ialah 1/2, 1/3 dan 1/4 maka asal masalah ialah 12.
4. Kemudian barulah dibahagikan bahagian setiap waris daripada asal masalah tadi.

Ini adalah asas utama penyelesaian masalah. Tetapi masalah kadang-kadang menjadi lebih rumit jika sekiranya bilangan setiap waris yang berhak adalah ramai. Maka perlu kepada mempelajari kaedah-kaedah Tashih Masalah yang memerlukan kepada mengenali Tamathul, Tabayun, Tadakhul dan Tawafuq.

No comments:

Post a Comment