Monday, December 6, 2010

Mari Mengenal Ilmu Faraidh (6)

ASOBAH

Asobah dari segi bahasa ialah waris lelaki dari sebelah ayah.
Manakala dari segi istilah ialah setiap waris yang tidak memiliki bahagian-bahagian khusus dalam Al-Quran dan Al-Sunnah seperti anak lelaki, cucu lelaki dari anak lelaki, saudara lelaki kandung, saudara lelaki sebapa, bapa saudara kandung dan seterusnya.

Asobah terbahagi kepada 2 iaitu Nasabiyyaah iaitu keturunan dan Sababiyyah, iaitu tuan mewarisi harta bekas hambanya yang telah dibebaskan.

Asobah Nasabiyyah terbahagi pula kepada 3 bahagian:
1. Asobah Binnafsi.
2. Asobah Bilghoiri.
3. Asobah Maalghoiri.

Asobah Binnafsi: Terdiri dari waris lelaki bermula dengan anak lelaki, cucu lelaki dan seterusnya, ayah, datuk dan seterusnya, saudara lelaki kandung, saudara lelaki sebapa, anak saudara lelaki kandung, anak saudara lelaki sebapa dan seterusnya, bapa saudara kandung, bapa saudara sebapa, sepupu lelaki kandung, sepupu lelaki sebapa dan seterusnya.

Asobah Bilghoiri: Terdiri daripada empat kelompok waris perempuan bila bersama dengan adik beradik mereka yang lelaki. Mereka ialah:
1. Anak perempuan bila bersama dengan anak lelaki.
2. Cucu perempuan dari anak lelaki bila bersama dengan cucu lelaki dari anak lelaki.
3. Saudara perempuan seibu sebapa bila bersama saudara lelaki seibu sebapa.
4. Saudara perempuan sebapa bila bersama dengan saudara sebapa lelaki.

Pembahagian bagi Asobah Bilghoiri adalah berasaskan kepada lelaki 2 bahagian dan perempuan 1 bahagian.

Asobah Maalghoiri: Khusus untuk saudara perempuan sahaja samada saudara kandung atau sebapa apabila bersama dengan anak perempuan dengan syarat tiada anak lelaki dan saudara lelaki.

No comments:

Post a Comment